Zdroj Paramount Pic.ZULU, ZULU, ZULU 
  
Docela nedávno za mnou přišel před přednáškou jeden starší pán. Říkal, že se pravidelně dívá na seriál z prostředí amerického letectva (JAG) a že by rád věděl, co znamená zkratka ZULU, která se tam velice často objevuje těsně za uvedením časového údaje souvisejícího s dějem. Tiše jsem předpokládal, že se jedná o nějakou zkratku pro jeden z mnoha pásmových časů používaných v USA, a tak jsem začal hledat na vševědoucím Netu. Vzápětí mi došlo, že zkratka neobsahuje písmeno T, což by jistě měla. Pak  Net-Vševěd vyplivl odpověď a já jsem se začal smát. Není to zkratka, je to prostě název pro velitelský čas, což je pásmový čas Greenwiche čili  starý známý UT!! Ale proč to neudělat zajímavější, že ano? 
Možná jsem naivní a nechápu důležitost takových matoucích pojmenování, možná je to na počest nejvyššího z duchů, možná na oslavu afrického kmene ... 
Je už to asi taková americká tradice, o které nemohu nic soudit, protože americké prostředí neznám. Jen ať vsouvají poetiku do všech možných zkratek a akronymů, ale ... Ale pak by si měli pamatovat, co je co a že například palce nejsou centimetry, které používá zbytek civilizovaného světa (viz např. IAN 197 a 201). 
Já vím, celosvětová jednotnost je obtížná i ve věcech, které nejsou až tak přímo o penězích. Vždyť jsme všichni tak rádi líní! Dodnes si pamatuji na němý úžas primáře, který mi kdysi v dětství při mém pobytu v  nemocnici  přikázal  3x denně si měřit teplotu a zapisovat ji, když jsem mu po týdnu předal lístek s výsledky, které jsem z nudy přepočítal na Kelviny. Ať žije ZULU! 
  
Tomáš Gráf