Pozorujte zatmění! 
  
Jak jistě víte, ráno 21. ledna budeme moci sledovat (pokud nás nezklame počasí) poměrně vzácné přírodní divadlo zvané úplné zatmění Měsíce. Během tohoto úkazu, který nastane asi v té nejmagičtější a nejklidnější části noci se jistě mnozí budou jen tak kochat pohledem na zatmělý Měsíc. Pokud však máte po ruce dalekohled, přesné hodinky, mapku a hlavně chuť, můžete uskutečnit pozorování, které bude mít svou nezanedbatelnou hodnotu. Stačí, když budete měřit okamžiky kontaktů stínu s vybranými měsíčními útvary. Zde si můžete vybrat mapku s necelou stovkou vybraných měsíčních útvarů.  K pozorování se hodí i binary či triedry. Důležité je, abyste použili takové zvětšení, při kterém se celý měsíční disk vejde do zorného pole. Také byste se měli předem seznámit s krátery, jejichž kontakt se zemským stínem budete měřit. Letošní lednové zatmění nám nechává celou první polovinu noci, abychom si nalezení těchto kráterů nacvičili předem. V žádném případě není nutné pozorovat kontakty celé stovky kráterů. I zde platí, že méně je někdy více. Jako optimální se uvádí třicet kontaktů při vstupu a stejné množství při výstupu. Do protokolu zapište čas vstupu či výstupu stínu nad daným útvarem (stačí jeho číslo), použitý dalekohled a pozorovací místo. Časy kontaktů zapisujte s přesností 0,1 minuty. Když svá pozorování pošlete na adresu HvezdHVM@vm.inext.cz, věřte, že neskončí v někde šuplíku! 
  
Pavel Gabzdyl