Nezvyklý přírodní úkaz 
  
Chystám se na dnešní den -- 22.prosince 1999. Má být vidět něco, co zde ještě nebylo. Je to nejdelší noc v roce, ale přitom měsíc bude v úplňku a navíc nejblíže k zemi. Takže bude největší Měsíc vůbec -- hlásili dnes v rádiu, že to bude největší měsíc za posledních 70 let a takový nebude dalších 50 let. Obloha se však zatahuje a tak si kladu otázku -- bude vidět?  
Ovšem včera jsem viděl halový jev, který jsem dosud nikdy neviděl. Když jsem se vracel v 17.15 hod. z fakulty domů, byla již tma. Podíval jsem se na Měsíc a neviděl nic mimořádného -- jen byl kolem něj opar, který měl zhruba tloušťku měsíčního průměru. Ovšem jiná byla, když jsem se podíval na oblohu ve 23 hod. v kibucu Ora. Upozornila mne na to známá Jitka Dobiášová, která tento úkaz viděla již v noci 20. prosince. Měsíc stál přímo nad hlavou a kolem něj se doslova otevřela obloha -- kolem něj čisté jasné nebe a opar tvořil kruhový prstenec, který byl od Měsíce vzdálen snad dvacet měsíčních průměrů. Navíc bylo slabě vidět na tomto oparu spektrum jako u duhy -- červená začínala uvnitř tohoto mezikruží a barvy končily na vnější straně fialovou. Pokusil jsem se tento přírodní úkaz vyfotografovat. Mám ovšem obyčejný automat a tak jsem jen vypnul blesk, takže nevím, zda se snímek podaří. V každém případě se mi do zorného pole vlezla jen polovina tohoto jevu. Byl jsem uchvácen nejen já, ale každý, kdo tento úkaz viděl. V jednom okamžiku od mezikruží měsíce vybíhal směrem ven obrovský oblouk, který vypadal jako by se stýkaly spolu dva kruhy. Tento oblouk samozřejmě na obě strany slábnul. 
Další den, 22. prosince nebylo pěkně a mračna bránila vidět Měsíc. Po setmění se však opakoval jev z předešlé noci. Kolem měsíce opět čistá a jasná „díra“. Byl jsem nádherou tohoto jevu fascinován. Po třech nocích s tímto jevem byla 23. prosince obloha jasná, ale tento jev již nebyl. Viděl někdo něco podobného? 
  
Lumír Hanuš
Jeruzalém